Grundlovsmøde

Det årlige og traditionsrige grundlovsmøde foregår på den skønne grund, Dalen 5, i Klovborg.

Mødet starter med en kort gudstjeneste og efter en kort kaffepause er der et oplæg ved en gæstetaler om et aktuelt emne.

Det næste grundlovsmøde bekendtgøres i forårs-kirkebladet.


Grundlovsmøde 2019

Onsdag d. 5. juni, kl. 15.00.

på naturgrunden, Dalen 5, Klovborg.

Dagens program:

Kl. 15:00: Velkomst ved menighedsrådsformand Vagn Sørensen.

Kl. 15:05: Grundlovsgudstjeneste. Ved Kirsten Juul.

Kl. 15:45: Kort kaffepause.

Kl. 16.00: Grundlovsforedrag ved Marie Louise Odgaard Møller

Herefter: Samtale og diskussion med foredragsholderen.

Kl. 17.30 ca.: Afslutning

Emne for grundlovstalen: Løgstrups livs- og menneskesyn. Et oplæg til samtale om tro, etik, samfundsengagement og tro.

 Grundlovsdag er demokratiets og samtalens festdag, hvor vi alle mindes om vor ret og pligt til at blande os i det samfund, vi er en del af.

For teologen og filosoffen K.E. Løgstrup var vores forviklethed med og ansvar for hinanden et skabt grundvilkår for det at være menneske. Det er det, han udtrykker i sin berømte sætning: ”Vi har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af hans liv i vores hånd”.

Foredraget vil komme godt rundt om Løgstrups livs- og menneskesyn i spændingen mellem det almenmenneskelige og kristelige, og vi vil høre små historier om hans eget liv og samfundsengagement.  

Alt sammen til inspiration for den fortsatte samtale om det samfund, vi alle er en del af, og det liv, vi er fælles om at dele.

Maria Louise Odgaard Møller (f. 1976) er ph.d. og sognepræst i Bov og Kollund ved den dansk-tyske grænse. Inden hun blev sognepræst, var hun præst ved den grundtvigske valgmenighed i Balle ved Bredsten. Hun har i mange år beskæftiget sig indgående med K.E. Løgstrups teologi og filosofi, og er kendt som en levende, dygtig og klar formidler af hans tænkning.

Maria Louise Odgaard Møller er gift og har fire børn.