Konfirmandtilmelding 2019-20

Tirsdag d. 20. august

Vi begynder med gudstjeneste i Klovborg kirke kl. 19.00

Hvis man vil konfirmeres og går i 7. klasse, skal man møde op til gudstjeneste og konfirmandtilmelding denne aften. De unge har fået udleveret en tilmeldingsblanket via Klovborg Friskole, og den skal afleveres samt kopi af dåbsattesten denne aften. Alle konfirmander er inviteret sammen med forældre. Efter gudstjenesten serverer vi en kop kaffe og kage i konfirmandstuen, Skadevej 18. Her vil jeg fortælle om konfirmationsforberedelsen, undervisningens indhold og hensigt. I er velkomne med spørgsmål.

Selve konfirmandundervisningen begynder torsdag d. 29. august kl. 8.00- 9.30 i konfirmandstuen. Hvis man vælger, at man vil konfirmeres, så vælger man samtidig at tage ansvar for de almindelige regler, der gælder i forbindelse med konfirmandforberedelsen: mødepligt til undervisningen, almindelig respekt af alle andre og et vist antal gange, man skal gå i kirke.

Klovborg Friskole begynder undervisningen kl. 8.00, det betyder, at børnene skal køre med bussen til skolen, så vil vi hente dem og bringe dem til konfirmandstuen. Efter undervisningen vil børnene blive bragt tilbage til skolen.

Selve konfirmationen holdes hvert år Store Bededag.

Man kan også vælge at blive konfirmeret i en anden kirke, og så skal man selv lige undersøge, hvornår denne kirke afholder konfirmation.

Med venlig hilsen Kirsten Juul