Minikonfirmander

Hermed indbydes alle børn på skolens 3. årgang i Klovborg sogn:

Minikonfirmandundervisning begynder

Tirsdag d. 27. august kl. 12.50 i umiddelbar forlængelse af Klovborg Friskoles undervisning

Vi indbyder 3. årgang til at følge minikonfirmandundervisningen. Der skal fortælles bibelhistorie, så vi kan høre om Gud og mennesker, vi skal besøge vores kirke og kirkegården. Og så vil vi lege, tegne, synge, spise kage og drikke saftevand og hygge os.

Tilmelding sker via tilmeldingsblanket, som udleveres gennem Klovborg Friskole, eller direkte til mig på tlf. 75761233.

Første gang for børnene vil blive tirsdag d. 27. august i umiddelbar forlængelse af Klovborg Friskoles undervisning. Børnene vil blive hentet med bus på Klovborg Friskole umiddelbart efter undervisningens afslutning og bragt tilbage dertil kl. 14.55.

Forløbet afsluttes med gudstjeneste for børn og forældre søndag d. 24. november kl. 14 i Klovborg kirke.

Med venlig hilsen Jytte Jakobsen og Kirsten Juul