Kirkegårdens fremtid

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30:

Menighedsmøde om bl. a. kirkegården i Klovborg

For alle sognenes beboere i Klovborg og Tyrsting i Klovborg Forsamlingshus

På det årlige menighedsmøde vil menighedsrådet gerne fortælle om fremtidsplaner for kirkegården i Klovborg. Flere forhold gør, at man har ønsket en fremtidsplanfor kirkegården - der er færre begravelser, flere urnegravsteder og flere gamle gravsteder bliver nedlagt.
Derfor har menighedsrådet bedt landskabsarkitekt Mette Faurskov udarbejde et projekt, som hun denne aften vil fortælle nærmere om

Derudover vil der være orientering om menighedsrådets arbejde i det forgangne år i Klovborg og i Tyrsting sogne.

Der serveres en kop kaffe.Vel mødt, med venlig hilsen menighedsrådet


Salmesangsaften

Onsdag d. 20. november kl. 19.30 i konfirmandstuen, Skadevej 18

Grundtvig og Grotrian

Grundtvig er vores gamle, store poet og teologisk skarpe digter, Grotrian er vor tids store digter med dybfølt kristen tro midt i vores moderne tids afstand til Gud.
Denne aften vil vi synge N.F.S. Grundtvigs og Simon Grotrians salmer. Vi skal synge både gamle og kendte og nye og ukendte salmer. Vi vil søge at sammenligne tekster og lytte til melodierne og i fællesskab være uforstående og måske forstå lidt mere om os selv og vores tid gennem disse to digteres møde med Gud.

Der er kaffe og kage til alle. Vel mødt.

Med venlig hilsen Uffe Kristiansen, Mette B. Schmidt, Hanne Kristensen og Kirsten Juul