Sogneaften

Folkekirken og den lutherske dåbsteologi

Tirsdag d. 30. april, kl. 19.30 i konfirmandstuen

 

 Ved Bo Kristen Holm, som er lektor i dogmatik ved Aarhus Universitet, leder af forskningscentret LUMEN, der beskæftiger sig med betydningen af luthersk mentalitet for udviklingen af det danske samfund, og medlem af den folkekirkelige arbejdsgruppe om dåb og nadver.

Dåben er den handling, langt de fleste kirker er enige om at anerkende hos hinanden. Alligevel er der forskelle i forståelsen af den.

Det er ikke tilfældigt, at Martin Luther meget tidligt skriver om dåben og dens betydning, for hans forståelse af forholdet mellem dåb og tro er ny.

Foredraget vil præsentere Luthers forståelse af dåbens betydning og troens rolle, herunder spørgsmålet om udøbte børns skæbne og spørgsmålet om spædbørn kan tro.

Forhåbentlig kan reformationens problemstillinger kaste et forklarende lys på den aktuelle diskussion om dåben.

 


Studiekreds om dåben

Studiekreds om dåben

-  i kirkens historie og hos os

Tirsdag d.19. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen:

Centrale tekster om dåben i Ny Testamente

Ved Kirsten Juul

Tirsdag d. 9. april kl. 19.30 i konfirmandstuen:

Dåbsritual og dåbsteologi i Ny Testamente og Oldkirken

Ved Nils Arne Pedersen

Tirsdag d. 30. april, sogneaften kl. 19.30 i konfirmandstuen:

Folkekirken og den lutherske dåbsteologi

Ved Bo Holm

Tirsdag d. 14. maj. kl. 19.30 i konfirmandstuen:

Danske dåbsritualer fra 1556 til 1992

Ved Kirsten Juul og Nils Arne Pedersen