Storm P’å Herren

Sogneaften i

konfirmandstuen

Tirsdag d. 27. august kl. 19.30

Morten Seindal Krabbe, sognepræst i Hedensted:

Storm P’å Herren

Om Storm P’s forhold til kristendommen

Storm P var meget privat og blufærdig omkring sin kristne tro: ”Sådan noget taler man ikke om i det offentlige rum”. Igennem en række malerier, tegninger, digte og dagbogsnotater af Robert Storm Petersen vil Morten Krabbe føre tilhørerne gennem mere ukendte værker, hvor kristendommen og den kristne tro har farvet Storm P’s kunst.

Avisinterviews og artikler fra 1020’erne og frem til 1949, hvor han døde, gives et indtryk af en finurlig mand, der havde ”den lyse Jesus” med i sin livsbagage.

Alle er velkomne, der serveres en kop kaffe.

Med venlig hilsen menighedsrådet

 


Kulturnatten i Klovborg

Fredag den 27. september fra kl. 17 – 24 inviteres alle til Kulturnatten i Klovborg, som indeholder flere forskellige spændende kulturindslag.

Med ønsket om et arrangement, der samler hele byen, er der tænkt på kulturelle indslag, som forkæler alle aldersgrupper og mange sanser.

Hold øje med det endelige program i aviser, hos Købmanden og på Facebook. Allerede nu kan vi røbe, at FDF bygger på et vildt sejt løb for større børn - men det er ikke et helt almindeligt løb.

Vi glæder os til nogle skønne timer, hvor vi lader kulturen være vores landsbys samlingspunkt.
På vegne af Klovborgs foreninger/tovholderne: Line, Jesper, og Susanne (FDF) og Mette (Menighedsrådet)


Kirkegårdens fremtid

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00:

Menighedsmøde om bl.a.kirkegården i Klovborg

For alle sognenes beboere i Klovborg og Tyrsting ikonfirmandstuen, Skadevej 18

På det årlige menighedsmøde vil menighedsrådetgerne fortælle om fremtidsplaner for kirkegården iKlovborg.Flere forhold gør, at man har ønsket en fremtidsplanfor kirkegården - der er færre begravelser, flere urnegravstederog flere gamle gravsteder bliver nedlagt.
Derfor har menighedsrådet bedt landskabsarkitektMette Faurskov udarbejde et projekt, som hun denne aften vil fortælle nærmere om

Derudover vil der være orientering om menighedsrådetsarbejde i det forgangne år i Klovborg og i Tyrstingsogne.

Der serveres en kop kaffe.Vel mødt, med venlig hilsen menighedsrådet


På strejftog til Libanon

Tirsdag d. 10. sept. kl. 19.30 i konfirmandstuen:Sogneaften:

På strejftog til Libanonved Kirsten Hansen og Rune Graversen.

To af vores menighedsrådsmedlemmerhar væretpå rejse med Viborg stifttil Libanon, hvor de harset, hørt og oplevet livet idet mellemøstlige land heltinde på livet.

Vi skal høre om deres oplevelser,lidt om landets historie,om kulturen, om dekristne, om muslimer, ombygninger, ja, og om mødet med mennesker fra en heltanden kultur end vores.

Vi glæder os til en spændendeaften.Alle er velkomne.Med venlig hilsen menighedsrådet


Samtaledagen

Onsdag d. 2. oktober kl. 19.30

Tema: Grænser. Hvor går grænsen?

Dette arrangement indgår i Grundtvigsk Forumssamtaledag og har temaet ”Grænser?”
Ideen er, at vi mødes så mange som muligt for attale sammen om et emne, som angår os alle. Der gives ikke noget facit, men nok af tanker.
Her er det meningen, at vi sidder i grupper og kort og godt talersammen om disse spørgsmål. Der udleveres et sætkort med i alt 36 spørgsmål.
Det handler om nogle grundlæggende spørgsmål:Hvor vigtigt er det for dig, at der er grænser?Hvor går grænsen for religion?Hvor går grænsen for staten?Hvad betyder døden som grænse for os?Hvilke grænser bør der være omkring rugemødre, donorbørn og anonyme sæddonorer?
Der gives så mange spørgsmål, som vi ikke rigtigt får talt sammen om, men de findes jo stadig,spørgsmålene.

Så lad os mødes og brydes med dem i munter samtale.Sted: konfirmandstuen, Skadevej 18, Klovborg.The og kaffe, rødvin, lidt godt at spise og så ellers velkommen til snak om en ting.

Vel mødt! Kirsten Juul


Salmesangsaften

Onsdag d. 20. november kl. 19.30 i konfirmandstuen, Skadevej 18

Grundtvig og Grotrian

Grundtvig er vores gamle, store poet og teologisk skarpe digter, Grotrian er vor tids store digter med dybfølt kristen tro midt i vores moderne tids afstand til Gud.
Denne aften vil vi synge N.F.S. Grundtvigs og Simon Grotrians salmer. Vi skal synge både gamle og kendte og nye og ukendte salmer. Vi vil søge at sammenligne tekster og lytte til melodierne og i fællesskab være uforstående og måske forstå lidt mere om os selv og vores tid gennem disse to digteres møde med Gud.

Der er kaffe og kage til alle. Vel mødt.

Med venlig hilsen Uffe Kristiansen, Mette B. Schmidt, Hanne Kristensen og Kirsten Juul