Klovborg og Tyrsting Kirkegårde

Denne side er under opbygning og her vil der være orientering om kirkegårdene og nye tiltag og planer.

Vedtægt for Klovborg kirkegård


Fremtidsplan Klovborg kirkegård

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30:

Menighedsmøde om bl. a. kirkegården i Klovborg

For alle sognenes beboere i Klovborg og Tyrsting i Klovborg Forsamlingshus

På det årlige menighedsmøde vil menighedsrådet gerne fortælle om fremtidsplaner for kirkegården i Klovborg. Flere forhold gør, at man har ønsket en fremtidsplanfor kirkegården - der er færre begravelser, flere urnegravsteder og flere gamle gravsteder bliver nedlagt.
Derfor har menighedsrådet bedt landskabsarkitekt Mette Faurskov udarbejde et projekt, som hun denne aften vil fortælle nærmere om

Derudover vil der være orientering om menighedsrådets arbejde i det forgangne år i Klovborg og i Tyrsting sogne.

Der serveres en kop kaffe.Vel mødt, med venlig hilsen menighedsrådet