Sognepræst

Kirsten Juul
Skadevej 18
8765 Klovborg
Tlf. 75 76 12 33
Mail: kibj@km.dk

 

 

Menighedsrådet

Mail: 8005@sogn.dk
Tlf. formand: 2248 0425

Regnskabsfører

Kirsten Welling
Sejrupvej 25, Lindet
7323 Give
Tlf. 75 73 62 60 - 40 87 42 42
Mail: welling@mvb.net

Kirkesangere

Hanne Kristensen
Tlf. 42 19 46 20

Mette Bjerg Schmidt
Tlf. 28 51 84 13

Graver

Klovborg: Christian Christiansen
Tlf. 92 43 00 22 
graver8765@gmail.com

Tyrsting: Ole Clemmensen
Tlf. 21 12 90 26
o.klemmensen@gmail.com 

Organist

Uffe Christiansen, tlf. 40325387

Gravermedhjælper

Dorte Jørgensen

Kontonummer for indbetalinger

Reg. nr.9488
Konto nr.: 492-56-12877

CVR Nr.

34 75 90 30