Det nye menighedsråd 2020-22

Ved valgforsamlingen d. 15. september 2020 blev nedenstående valgt til det fælles menighedsråd og rådet har efterfølgende konstitueret sig som følger:

 • Vagn Hougaard Sørensen (Klovborg) - Formand
 • Rune Grand Graversen (Klovborg) - Næstformand
 • Annegrete Jette Bie (Tyrsting) - Kirkeværge Tyrsting
 • Mariann Bang-Madsen (Klovborg) - Kirkeværge Klovborg
 • Kirsten Margrethe Hansen (Klovborg) - Kontaktperson
 • Vera Roed (Tyrsting) - Kasserer
 • Bodil Kristine Jensen (Klovborg) - Formand valgbestyrelse

Menighedsrådet tiltræder 1. søndag i advent 29. november 2020.

Som suppleanter valgtes:

 • Anne-Mette Møller (Klovborg)
 • Finn Thukjær Schmidt (Klovborg)
 • Bente Aarup Bjørnkjær (Klovborg)
 • Anni Laila Thulstrup (Klovborg)
 • Elisa Pedersen (Tyrsting)
 • Svend Roed (Tyrsting)

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet har en række faste opgaver, som skal løses året rundt, men der er også plads til at lave nye tiltag.

Som medlem af menighedsrådet kan du bl.a. være med til at bestemme, hvordan kirkens penge skal bruges. Skal der indkøbes nye salmebøger, hvordan skal kirken udsmykkes, skal der arrangeres udflugter for sognets beboere, babysalmesang, midnatsgudstjenester, spaghetti-gudstjenester, og hvem skal ansættes?

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

De faste opgaver omfatter fastlæggelse af gudstjenesterne (herunder bl.a. tidspunkt og dele af  liturgien), arbejde med kirkens liv og vækst, herunder bl.a. børne-/ungdoms-/ældre-arbejdet og kirkebladet, budget og regnskab, ansættelse og ledelse af kirkens ansatte, dog ikke præsten.

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.