Når du skal bruge kirken og præsten...

Ved kirkelige handlinger:

Her tager du kontakt til sognepræsten, når du ønsker dåb, konfirmation, bryllup, kirkelig velsignelse og begravelse.

Samtale:

Når vi som mennesker bliver ramt af svære ting og ønsker at tale med nogen, så yder kirken den service at tilbyde samtaler. Ikke i ubegrænset omfang, men altid sådan, at alle, der ønsker det, får samtaler tilbudt indenfor kort tid. En præst har absolut tavshedspligt. En samtale med en psykolog koster ofte 900, - kr. I kirken er det altid gratis. Kontakt sognepræsten og aftal nærmere.

Attester:

Alle attester udskrives på kirkekontoret af præsten. Man skal altid dokumentere sig inden, man får udleveret en attest.

Kirkelig velsignelse:
Aftales med sognepræsten/kirkekontoret. Ved henvendelsen medbringes vielsesattesten.
     

Udmeldelse af folkekirken:

Udmeldelse af folkekirken sker ved henvendelse til præsten eller kirkekontoret i dit bopælssogn. Ved henvendelsen, som kan være skriftlig, skal du oplyse, hvor du er født og døbt.

Du skal være opmærksom på, at kirken og dens præster har pligt til at respektere din beslutning om udmeldelse. Det gælder også den dag, du skal begraves eller bisættes. Det betyder, at du frasiger dig en kirkelig begravelse. Det er derfor en god idé, at du fortæller dine nærmeste, at du ikke vil begraves fra en kirke eller med en præsts medvirken og taler med dem om dine ønsker i forbindelse med din død.

Se evt. mere om udmeldelse på folkekirken.dk om medlemsskab 

 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse