Vielse

Man aftaler tid for vielse med præsten. Herefter skal man fremskaffe en prøvelsesattest, hvoraf det fremgår, at man ikke er gift med nogen anden. Vielseskontoret på rådhuset udfærdiger prøvelsesattesten, der ikke må være mere end 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.

Man kan anmode om navneændring på bryllupsdagen i forbindelse med vielse. Dette er gratis, se www.borger.dk