Nye ansigter ved kirkegang

Vores præst og rutinerede kirkesanger, Kirsten og Hanne, har fået nye samarbejdspartnere. Kirkernes nye organist hedder Uffe og den nye kirkesanger hedder Mette. 

Velkommen til Uffe og Mette, der ses med Kirsten til Klovborg Kirkes høstgudstjeneste den 23/9 2018. (Hanne havde en fridag)

Ny kirkesanger

Det er med glæde at vi pr. 1. september 2018 kan byde velkommen til den nye kirkesanger i Klovborg og Tyrsting kirker, Mette Bjerg Schmidt. 
Vi glæder os til at være sammen med dig til gudstjenester og kirkelige handlinger!

 

 

Ny lampet i Tyrsting kirke

Der er nu indkøbt og ophængt ny lampet i våbenhuset ved Tyrsting kirke. Lampetten lyser med sit bløde og varme skin på den hvide væg og det nye gulv og giver godt lys til både spejlet og pulten med blade.

Gamle gravsten på Klovborg kirkegård

Som mange nok har bemærket er der rundt ved digerne på Klovborg kirkegård gennem årene blevet stillet rigtig mange gamle gravsten. Mange steder er de endda stablet for at få plads. Det har genne mange år været en tradition, at gravsten fra sløjfede gravsteder blev sat her, så man stadig kunne se stenen og inskriptionen.

Imidlertid har det nu fået et omfang der gør, at der skal reduceres kraftigt i stenene. Både for at begrænse antallet, men også fordi de ikke må stå som de gør, hvor de udgør en risiko for både diget og folk, der går på kirkegården.

Derfor har menighedsrådet igangsat en udvælgelse og en plan for de sten, der skal bevares for fremtiden. Her vil man støtte sig til en vejledning om, hvad der er bevaringsværdigt og udvælge i samråd med såvel lokal kendskab som en lokalhistorisk kyndig i form af en sagkyndig fra Herning Museum.

Det vil være muligt for familie og pårørende, der gerne vil sikre sig en gravsten fra en sløjfet grav, at få denne udleveret. Dette skal i så fald aftales ved kontakt til graveren.

Gravsten, som ikke har bevarings værdi ud fra de fastsatte kriterier vil blive bortskaffet. Kriterier for bevarelse kan bl. a. være en meget speciel udformning af stenen, en kendt person eller stilling i lokalområdet, en særlig bemærkelsesværdig inskription eller lignende.

Sten, der ikke bevares på kirkegården, vil blive fjernet i løbet af efteråret. De udvalgte sten, vil i løbet af 2019 blive stillet i et såkaldt "Labidarium" - et særligt indrettet område på kirkegården, hvor stenene vil blive opstillet på en smuk måde. Nogle af disse sten vil derudover blive registreret af museet og provstiet med en beskrivelse af hvorfor de er udvalgt.

Er der spørgsmål herom er man velkommen til at rette henvendelse til menighedsrådet eller graveren.