Klovborg kirkegårds fremtid

På det årlige menighedsmøde onsdag d. 23. oktober kl. 19.30
vil menighedsrådet gerne fortælle om fremtidsplaner for kirkegården i Klovborg. Flere forhold gør, at man har ønsket en fremtidsplanfor kirkegården - der er færre begravelser, flere urnegravsteder og flere gamle gravsteder bliver nedlagt.
Derfor har menighedsrådet bedt landskabsarkitekt Mette Faurskov udarbejde et projekt, som hun denne aften vil fortælle nærmere om.
Derudover vil der være orientering om menighedsrådets arbejde i det forgangne år i Klovborg og i Tyrstingsogne.

Der serveres en kop kaffe.Vel mødt, med venlig hilsen menighedsrådetKlovborg

Velkommen til ny graver i Klovborg

Det er med glæde vi byder velkommen til vores nye graver ved Klovborg kirke, Christian G. Christiansen. Christian starter 1. februar 2019 efter at vores mangeårige og trofaste graver, John, har valgt at gå på pension.

Christian har en lang erfaring fra graverstillinger andetsteds som vi nu får lov at nyde godt af her i sognet og vi håber han vil blive taget rigtig godt imod af brugere på kirkegården og i kirken.

Velkommen!


Ny kirkesanger

Det er med glæde at vi pr. 1. september 2018 kan byde velkommen til den nye kirkesanger i Klovborg og Tyrsting kirker, Mette Bjerg Schmidt. 
Vi glæder os til at være sammen med dig til gudstjenester og kirkelige handlinger!

 

 

Nye ansigter ved kirken

Vores præst og rutinerede kirkesanger, Kirsten og Hanne, har fået nye samarbejdspartnere. Kirkernes nye organist hedder Uffe og den nye kirkesanger hedder Mette. 

Velkommen til Uffe og Mette, der ses med Kirsten Juul til Klovborg Kirkes høstgudstjeneste den 23/9 2018. (Hanne - den anden kirkesanger - havde en fridag)

Fliser ved Tyrsting kirke

Ved Tyrsting kirke er der her i efteråret lagt fliser, så der er blevet bedre adgang for handicappede, rollator og barnevogn.

For at benytte denne mulighed kan der parkeres ved graverbygningen og benytte denne indgang, hvor der nu er fliser i jævn niveau om til indgangen.

Menighedsrådet er glade for at kunne gøre adgangen lettere for dem, der før har haft problemer med de mange trappetrin.

 

Ny lampet i Tyrsting kirke

Der er nu indkøbt og ophængt ny lampet i våbenhuset ved Tyrsting kirke. Lampetten lyser med sit bløde og varme skin på den hvide væg og det nye gulv og giver godt lys til både spejlet og pulten med blade.


Ny kirkeklokke ved Klovborg kirke

Fra januar til november 2018 blev der ikke ringet med kirkeklokken i Klovborg morgen og aften. Det skyldtes en alvorlig revne i klokken, som viste sig ikke kunne repareres. Og derfor blev der igangsat arbejde med at skaffe en ny klokke.

Menighedsrådet gik straks i gang med at forberede indkøb og installaering af en ny klokke, der blev bestilt hos THUBALKA i Vejle, støbt i Frankrig.

Onsdag d. 21. november 2018 blev den nye klokken hejst op i tårnet, efter at den gamle er taget ned. Og mange lokale samt børn fra friskolen fulgte dette historiske arbejde.

Herefter forestod der dog en del arbejde med klargøring og montering af automatisk ringeanlæg. Så den formelle indvielse af kirkeklokken var 1. søndag i advent, 2. december 2018 ved højmessen kl. 10.30, hvor mange var mødt frem!

Inskriptionen på klokken er valgt af menighedsrådet efter vurdering af forslag fra sognet. Den lyder: 
"Klokkeslag med sikker ro
Guds ord hvor håbet gro"


Gamle gravsten på Klovborg kirkegård

Som mange nok har bemærket er der rundt ved digerne på Klovborg kirkegård gennem årene blevet stillet rigtig mange gamle gravsten. Mange steder er de endda stablet for at få plads. Det har genne mange år været en tradition, at gravsten fra sløjfede gravsteder blev sat her, så man stadig kunne se stenen og inskriptionen.

Imidlertid har det nu fået et omfang der gør, at der skal reduceres kraftigt i stenene. Både for at begrænse antallet, men også fordi de ikke må stå som de gør, hvor de udgør en risiko for både diget og folk, der går på kirkegården.

Derfor har menighedsrådet igangsat en udvælgelse og en plan for de sten, der skal bevares for fremtiden. Her vil man støtte sig til en vejledning om, hvad der er bevaringsværdigt og udvælge i samråd med såvel lokal kendskab som en lokalhistorisk kyndig i form af en sagkyndig fra Herning Museum.

Det vil være muligt for familie og pårørende, der gerne vil sikre sig en gravsten fra en sløjfet grav, at få denne udleveret. Dette skal i så fald aftales ved kontakt til graveren.

Gravsten, som ikke har bevarings værdi ud fra de fastsatte kriterier vil blive bortskaffet. Kriterier for bevarelse kan bl. a. være en meget speciel udformning af stenen, en kendt person eller stilling i lokalområdet, en særlig bemærkelsesværdig inskription eller lignende.

Sten, der ikke bevares på kirkegården, vil blive fjernet i løbet af efteråret. De udvalgte sten, vil i løbet af 2019 blive stillet i et såkaldt "Labidarium" - et særligt indrettet område på kirkegården, hvor stenene vil blive opstillet på en smuk måde. Nogle af disse sten vil derudover blive registreret af museet og provstiet med en beskrivelse af hvorfor de er udvalgt.

Er der spørgsmål herom er man velkommen til at rette henvendelse til menighedsrådet eller graveren.